Toimintasuunnitelma 2016

11.02.2016 14:16

Vaasan seudun lastenreuma ry.

Nettisivut: https://vslr.webnode.fi/Toimintasuunnitelma 1.1.2016-31.12.2016


Yhdistyksemme tarkoituksena on edistää Vaasan seudun lastenreumaa sairastavien lasten
perheiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Antaa tukea lastenreumaa
sairastavien lasten perheille arjessa selviytymiseen, sekä tuottaa vertaistuki
toimintaa perheiden tarpeisiin.

Järjestämme lastenreumaperheille virkistys- ja viriketoimintaa, sekä keskustelu- ja
asiantuntijatilaisuuksia sekä erilaisia tapahtumia.


Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lastenreumaa sairastavien lasten ja heidän perheiden
psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia.YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖKokoukset

Sääntömääräisten kokousten lisäksi toimikauden aikana järjestetään vertaistuki-iltoja sekä
toiminnallista aktiviteetteja jäsenten keskuudessa.

Pyrimme järjestämään myös asiantuntija tilaisuuksia mahdollisuuksien mukaan.

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa.

 

Jäsenistö

Yhdistyksemme on perustettu syksyllä 2014.

Jäsenhankintamme ovat vielä kesken ja uusia jäseniä tulee kokoajan.


Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja
sitoutuu noudattamaan yhdistyksen, määrittelemiä sääntöjä. Uudet jäsenet
hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen jäseneksi voi hakea joko yhdistyksemme nettisivujen kautta tai avoimien
vertaistuki-iltojen puitteissa. Yhteydenotot myös Facebook - sivujen kautta.


TALOUS

Taloudenhoidossa
pyritään tarkkaan harkintaan ja mahdolliset hankinnat tehdään laatu- ja
hintavertailujen pohjalta.

Tilaisuuksien
järjestämisestä tehdään tarkat laskelmat ja riskikartoitukset. Taloudellinen
tilanne kartoitetaan vähintään neljä kertaa vuodessa ja seurataan talousarvion
toteutumista.


Vahvistetuntoimintasuunnitelman sisältää liitteen tulo- ja meno arviosta.


TOIMINNAN RAHOITUS

Toiminnan tukemiseksi yhdistys voi hakea ja ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.
Yhdistys järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia
toiminnan tueksi. Yhdistys kerää jäseniltään jäsenmaksuja.

Jäsenmaksujen perintää Kehitetään.


Jäsenmaksun suuruus vuonna 2016 on 20 € / vuosi / perhe ja jäsenmaksun suorittaneet saavat
jäsenkortin, jolla voi saada etuisuuksia yhdistyksen neuvottelemissa kaupoissa
ja laitoksissa.

 

JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen julkaisutoiminta tapahtuu yhdistyksen internet - sivuilla sekä Facebook
ryhmässä.


Tapahtumiin osallistuminen: Ilmoittautuminen fb tapahtumailmoitukseen tai sähköpostin
kautta määräaikaan mennessä.

  

MUUTA

Vaasan seudun
lastenreuma ry on Suomen Reumaliiton jäsen.

 

TIEDOTTAMINEN

Ulkoinen tiedottaminen

Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa Vaasan seudun lastenreuma ry:n toiminnasta muidenyhdistysten kokouksissa.

Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihinyhdistyksiin.

Vaasan keskussairaalan info-iltapäivissä mukana


TIEDOTUS

Toiminnasta esite myös Vaasan keskussairaalan lastenpoliklinikan
ilmoitustaululla

Sisäinen tiedottaminen

Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan yhdistyksen internet -sivuja, sähköpostia sekä
Facebook -ryhmää.


Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään sähköpostitse. Samoin muu kokousmateriaali tullaan toimittamaan sähköpostitse sekä käsitellään ja hyväksytään kokouksissa jolloin
myös kaikki dokumentoituna paperille.


Tulevana toimikautena Vaasan seudun lastenreuma ry. pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä
sekä jatkamaan hyvälle alulle saatua kehitystyötä suomalaisen yhdistystoiminnan
laadun parantamiseksi.